ပြတ်ပြီဟေ့!

Banner

ပြတ်ပြီဟေ့ဆိုတာ ဘာလဲ

ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်များ သုံးစွဲမှု ဖြတ်ဖို့ လိုအပ်သော အကြံဉာဏ်အကူအညီများကို တစ်ဦးချင်းစီအား ထောက်ပံ့ပေးရန် ရည်စူးထားပါတယ်။ “ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီဟေ့” ဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာ တစ်ဦးစီအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်သော လေ့ကျင့်ထားတဲ့ နည်းပြတစ်ဦးနဲ့ တိုင်ပင်ရန် အသုံးပြုသူများ မှတ်ပုံတင်နိုင်သော အခမဲ့အကြံပေးဖုန်း လိုင်းဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ရက်ချိန်း ရယူထားသူများကို မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် ဖုန်းဆက်ပြီး ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲခြင်းရဲ့ စိန်ခေါ်ချက်တွေကို နားလည်တဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆွေးနွေးအကြံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကို ရှင်းလင်းစွာဝင်ရောက်နိုင်ပြီး နားလည် ရန်လွယ်ကူသော အသွင်အပြင်များနှင့် အသုံးပြုသူများ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုအသုံးပြုနိုင်ရန် ဖန်တီးထားပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဆေးလိပ်ဖြတ်သူဖြစ်စေ၊ ယခင်က ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားသည်ဖြစ်စေ ဤ တယ်လီ-အကြံပေးလိုင်းမှ ကျွမ်းကျင်သူများမှ အောင်မြင်စွာ ဆေးလိပ်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုဖြတ်ရန် လိုအပ်တဲ့ အကြံဉာဏ်နှင့် လမ်းညွှန်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာပါ။

About Us

Dedicated to providing individuals with the support and resources they need to quit using tobacco products. The website features a toll-free counselling phone line which users can register to consult with a trained quit coach who can provide personalized support and advice. The tele-consulting phone line is available in the Myanmar language and is staffed by experts who understand the challenges of quitting tobacco use. The website is designed to be user-friendly and accessible, with clear navigation and easy-to-understand features. Whether you're a first-time quitter or have tried to quit before, the experts from this tele-counselling line will provide the resources and support you need to successfully quit using tobacco products.

Back To Home